Το ταξιδιωτικό blog carte postale έχει τη βάση του  στην Αίγινα Χαλαρός

Διεύθυνση:

ΑΙΓΙΝΑ
Ελλάδα